Split grad za mlade

Udruga Info zona pokrenula je kampanju s ciljem okupljanja mladih i provedbe istraživanja u svrhu izrade Gradskog programa za mlade Grada Splita. “Split grad za mlade” je inicijativa usmjerena na podizanje kvalitete života mladih u Splitu, s ciljem uspostave kvalitetnog dijaloga mladih i donositelja odluka.

ZADATAK

Kroz medijsku kampanju, digitalni marketing i javna događanja doći do što većeg broja mladih koji će sudjelovati u istraživanju.

REZULTATI

1325 sudionika sudjelovalo je istraživanju, što je porast od 684 %, u odnosu na 2016. godinu. Kampanja je privukla i više od 5 brand ambasadora koji su nastavili aktivno sudjelovanje u aktivnostima za mlade.