Kreativa

Hrvatski centar za razvoj civilnog društva već 14 godina organizira kampanju “Hrvatska volontira” koja svake godine okuplja građane i organizacije iz civilnog, javnog, obrazovnog i poslovnog sektora. Cilj kampanje je...

Gradsko društvo Crvenog križa Split organizacija je koja promiče humanitarne ciljeve i akcije od opće koristi. Svakoga ljeta, u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Split apeliraju na građane...

Udruga Udruga roditelja djece i odraslih s poremećajem iz autističnog spektra „Autizam 365″ osnovana je u prosincu 2022. godine s ciljem unapređenja života osoba iz spektra autizma u Splitu. Roditelji...